OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - informacja dla odbiorców, dostawców, firm współpracujących z Glassdor Renata Rzepecka-Ślusarska

Informujemy, że Państwa dane podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzane są w siedzibie firmy Glassdor Renata Rzepecka-Ślusarska z siedzibą w Siewierzu ul. Grzybowa 4.

Zakres przetwarzana Państwa danych osobowych :

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostarczenia przesyłki, dane potrzebne do wystawienia faktury : nazwa firmy, numer NIP – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane potrzebne do wystawienia faktury :nazwa firmy, numer NIP – w przypadku odbioru osobistego.
 

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z firmą Glassdor Renata Rzepecka-Ślusarska z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu dot. ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcy Państwa danych osobowych są określeni w przepisach prawa.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Glassdor Renata Rzepecka-Ślusarska z siedzibą w Siewierzu ul. Grzybowa 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Glassdor Renata Rzepecka-Ślusarska 42-470 Siewierz ul. Grzybowa 4 lub email: biuro@glassdor.pl.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

< powrót